Notater om europas-historie.net

Denne bloggen forteller om utviklinga av nettstedet www.europas-historie.net og lar interesserte delta i utviklinga ved å bidra med meninger og kommentarer.

Mitt foto
Navn:
Sted: Norway

Jeg er utdannet til cand.polit - har samfunnsvitenskapelig embetseksamen av høyere grad - og er så glad i bøker og historie at jeg prøver å skape en uavhengig levevei å arbeide med bøker på internett.

mandag, februar 20, 2012

Statsministerens nyttårstale.

I desember 2009 ble jeg kontaktet av statsministerens kontor i forbindelse med arbeidet med statsministerens nyttårstale. Det kan man vel kalle både en ære og en anerkjennelse. Her er talen og korrespondansen følger:****************************


From: Eriksen Torbjørn Giæver [Torbjorn-Giaever.Eriksen@smk.dep.no]
Sent: 2009-12-09 11:10:50 CET
To: torforde@online.no
Subject: Spania

Hei Tor

Takk for glimrende historiesider på nettet. Har ett spørsmål til Spanias historie; er "Arbeid er rikdom" et sitat fra Luis Ortiz eller er det din oppsummering av hans standpunkt? Vilar kilde her?MvhTorbjørn Giæver Eriksen

Statssekretær for presse

Statsministerens kontor

State secretary
Office of the Prime Minister

+47 99541911


*******************************************
Jeg svarte først med denne eposten:From: Tor Førde [torforde@online.no]
Sent: 2009-12-09 14:41:49 MET
To: Eriksen Torbjørn Giæver [Torbjorn-Giaever.Eriksen@smk.dep.no]
Subject: SV: Spania

Hei Torbjørn,

Mange takk for hyggelig epost!

Setninga "Arbeid er Rikdom" fant du her:
http://www.europas-historie.net/silverinsevilla2.htm

og den er et sitat hentet fra side 161 i boka "A History of Gold and Money" skrevet av Pierre Vilar, og Vilar siterte Luis Ortiz, går jeg ut fra siden setninga er omgitt av "enkle gåseøyne".

Boka er utgitt av Verso i 1991: ISBN 0 86091 798 3En annen ting: Jeg ville gjerne skrive "Humaniseringens historie" på internett. Det er det jeg nå i flere år har studert på. Samfunnet og livet er jo langt mer humant nå enn i tidligere tider. Utviklinga fram mot et mer humant samfunn kan følges helt fra middelalderen. Hovedlinja kan sies å være utvikling av sterke sivile samfunn, som til slutt blir så sterke at de gjennom utviklingen av demokrati tar makten over staten, som vi kan si har skjedd i Vest Europa i dag. Dette er ei svært kompleks historie som inkluderer utvikling av organisasjoner, omgangsformer, idealer, lover etc. Litteraturen om dette er svært stor. Dette kan sies å være ei hovedlinje i Vestens historie, og sett fra vanlige folks synsvinkel er det det viktigste som har skjedd. Dette ville jeg like å skrive om, men å skrive ei bok om dette er ikke tilstrekkelig til å gjøre rettferd til dette enorme temaet. Jeg burde heller skrive i årevis på internett om dette enorme temaet. Men trenger da økonomisk backing. Det har vært et betydelig antall lesere av det jeg har skrevet, men selv om jeg var oppe i omkring to tusen lesere daglig var det ingen inntekt å hente. Men dette skulle være høvelig for staten å støtte siden temaet tar opp det viktigste som har skjedd de siste tusen år. Du kjenner vel noen som sitter på pengesekken?


Med hilsen
Tor Førde


Og fulgte så opp med denne eposten:From: Tor Førde [torforde@online.no]
Sent: 2009-12-09 22:37:07 MET
To: Eriksen Torbjørn Giæver [Torbjorn-Giaever.Eriksen@smk.dep.no]
Subject: SV: Spania

Hei igjen,

Det er vel litt uklart om setninga "Arbeid er rikdom" er et sitat fra Luis Ortiz eller en oppsummering av budskapet hans foretatt av Pierre Vilar. Vilar oppgir ingen kilde. Jeg kan derfor sitere den setninga der uttrykket forekommer. Det er altså på side 161 i boka:


Luis Ortez argued the following. Spain should be rich and thrifty, and had to maintain a gap between production and consumption to allow for saving. "Work is wealth", and the idle gentry, soldiers, servants, beggars, students, lawyers and the men of letters had to be sent back to productive work and "mecanical" employment.


Med hilsen
Tor FørdeOg faktisk brukte statsminister Stoltenberg denne opplysninga mi i nyttårstalen sin.

mandag, juli 25, 2011

Kondolerer.

Kondolerer.

Kjære alle sammen.

Jeg vil uttrykke min sorg, bestyrtelse og forvirring over den tragedien som har rammet AUF, regjeringskvartalet og Norge ved den tragedien som nylig har funnet sted.

Selv hadde jeg en personlig glede over regjeringskvartalet siden det var flittige lesere av websidene mine om Europas historie, http://www.europas-historie.net/, der. I en periode hadde jeg adgang til den loggen som produseres av webserveren som nettstedet mitt lå på. Der noteres data om hver eneste forespørsel til nettstedet. Blant disse dataene er IP adressene til de datamaskinene som ber om data fra nettstedet mitt. Ved hjelp av WHOIS servere som ligger på internett kan man få vite hvem som disponerer disse IP adressene, og slik oppdaget jeg at jeg hadde hyppige lesere i regjeringskvartalet, noe som gledet meg. Dette førte til at jeg ble kontaktet av statsminisertens kontor og bedt om råd til statsministerens nyttårstale i 2009, noe jeg nylig har nevnt i bloggen til www.europas-historie.net - (Se http://europas-historie-net.blogspot.com/2011/05/hjelp-til-statministerens-nyttarstale.html)

Siden jeg har studert Europas historie intenst og flittig i mange år kan jeg si noe om den oppfatninga om Europas historie som Anders Behring Breivik har gitt uttrykk for. Den europeiske kulturen er slett ikke monolittisk, men har alltid vært svært sammensatt og omfattet uforenlige impulser, som voldsforherligelse og pasifisme. Blant de aller verste fiendene til de europeiske befolkningene har nettopp ridderne vært, disse profesjonelle drapsmennene som støttet de dynastiene som undertrykte og utarmet de europeiske befolkningene og søkte å hindre Europas folk i å utvikle seg og sine evner. Det er disse drapsmennene - ridderne - man får inntrykk av at Breivik vil forherlige, og de har vært de europeiske befolkningenes verste fiender opp gjennom tidene.

Det har vært enorm framgang her i verden i etterkrigstida, og denne framgangen skyldes at det i Europa ble utviklet åpne samfunn som var i stand til å utvikle seg og organisere seg selv i stadig større frihet ut fra egne initiativ, i et stort mangfold, som samtidig ble et stadig mer inkluderende og solidarisk fellesskap, som også sikrer individuelle rettigheter for alle. Denne utviklingen begynte ved at det ble utviklet samfunn som ikke lenger var basert på slektskap, men som i prinsippet inkluderte alle. Dette er ei utvikling som vi studerer nærmere.

Og dette siste er det avgjørende idealet: åpne samfunn som var i stand til å utvikle seg og organisere seg selv i stadig større frihet ut fra egne initiativ, i et stort mangfold, som samtidig ble et stadig mer inkluderende og solidarisk fellesskap, som også sikrer individuelle rettigheter for alle.

Vi sees!

Hilsen
Tor Førde

fredag, mai 13, 2011

Nye og større marger samt rammer.

Nye og større marger

I dag, onsdag 11. mai 2011, har jeg forandret margene til tekstene på
www.europas-historie.net.

Margene blir fastsatt i fila europas-historie.css.
Fram til idag var den venstre margen satt til 20% av skjermbredden og
den høyre margen til 10% av skjermbredden.

Men siden skjermene stadig er blitt større er det blitt mer
anstrengende å lese teksten på nye, store skjermer. Derfor har jeg i
dag økt margbredden og dermed redusert tekstens bredde på skjermen, for
å gjøre det mer behagelig å lese tekstene. I dag har jeg satt den
venstre margens bredde til 25% av skjermbredden og den høyre margens
bredde har jeg økt til 20% av skjermens bredde.

Også har jeg også avgrenset tekstene overfor margen ved hjelp av de rammene som jeg har satt inn i dag.

Med hilsen
Tor Førde
torforde@europas-historie.net

Mulighet til å fortelle at du liker europas-historie.net

Mulighet til å fortelle at du liker europas-historie.net


Onsdag 11. mai 2011 har jeg lagt til Facebook's "like" knapp på
oversiktssida til www.europas-historie.net.

Fortsatt, selv om vi er langt inne i mai og nær skoleferie, er det
mellom 400 og 500 lesere av dette nettstedet daglig. Men bare omkring
fem prosent av dem går inn på "forsida", altså oversikten over alle
tekstene. Men daglig blir dette nå omkring tjue personer som ser
forsida til webstedet. I januar, februar og mars er det langt flere.

Om jeg skal opprette en slik knapp på flere sider er noe framtida vil
vise.

Jeg vil naturligvis oppfordre mennesker som bruker disse sidene til å
gjøre det kjent ved å trykke på "like"-knappen.


Med hilsen
Tor Førde
torforde@europas-historie.net

onsdag, mai 11, 2011

Nye border og større marger

I dag, onsdag 11. mai 2011, har jeg forandret margene som omgir tekstene på www.europas-historie.net.
Margene blir fastsatt i fila europas-historie.css.
Fram til idag var den venstre margen satt til 20% av skjermbredden og den høyre margen til 10% av skjermbredden.

Men siden skjermene stadig er blitt større er det blitt mer anstrengende å lese teksten på nye, store skjermer. Derfor har jeg i dag økt margbredden og dermed redusert tekstens bredde på skjermen, for å gjøre det mer behagelig å lese tekstene. I dag har jeg satt den venstre margens bredde til 25% av skjermbredden og den høyre margens bredde har jeg økt til 25% av skjermens bredde.

For å konsentrere tekstene tydeligere har jeg også satt inn border rundt tekstene.

Kommentarer til forbedringer av dette er velkomne.


Med hilsen
Tor Førde
torforde@europas-historie.net

lørdag, januar 16, 2010

Godt nytt år!

Det nye årets første to veker begynner med at antallet lesere av www.europas-historie.net er mer enn 75% større enn tilsvarende i fjor!

I desember ble jeg også konsultert av Statsministerens kontor i forbindelse med historisk innhold i Statsministerens nyttårstale!

Godt nytt år!
Hilsen Tor Førde.

tirsdag, desember 01, 2009

Trenden er snudd

Den nedadgående trenden er snudd!!

Et halvt års tid etter at jeg sluttet å skrive på websidene mine om Europas historie begynte antallet lesere å falle, og det gikk stadig ned - helt til i juni i år. Men i juli i år (2009) snudde denne trenden, og siden da har jeg stadig hatt flere lesere for hver måned sammenliknet med samme måned i fjor. Sånn at jeg både i juli, august, september, oktober og november har hatt flere lesere enn de samme månedene i fjor. Fram til nå i november har jeg hatt mer enn 50% flere lesere enn i november i fjor. Så den nedadgående trenden er snudd!!

Registrert ved Cambridge.
Sheilagh Ogilvie er professor i økonomisk historie ved Cambridge University - som er et av prestisjeuniversitetene her i verden. I sin CV oppgir hun at hun er oversatt til norsk og publisert på www.europas-historie.net.
Se www.econ.cam.ac.uk/faculty/ogilvie/currentcv.pdf
Det er vel en anerkjennelse til dette nettstedet!!

Jeg studerer fortsatt historie og filosofi flittig, men nå med tanke på å skrive bok. For tida studerer jeg middelalderen og hvordan den var et utgangspunkt for utviklinga av den europeiske sivilisasjonen som vi har i dag.

lørdag, august 01, 2009

Hjelp meg til å få inntekt fra å skrive om historie!

Hjelp meg til å få inntekt fra å skrive om historie!


Da jeg begynte å skrive om historie på www.europas-historie.net hadde jeg det første halvannet året knapt noen lesere selv om jeg skrev intenst og sammenhengende 100 timer i veka. Men etter et og et halvt år ble sidene mine oppdaget og antallet lesere økte med 60%-80% hvert år i mange år til jeg hadde bortimot to tusen lesere daglig. Det var både morsomt, lærerikt og slitsomt! Men da det viste seg å være umulig å få inntekt fra alt arbeidet selv med så mange lesere sluttet jeg stort sett å skrive, selv om jeg ikke sluttet å lese og studere historie. Men dersom noen skulle ha en god ide eller et forslag til hvordan jeg skal få inntekt fra dette arbeidet prlver jeg på nytt. Noen forslag eller innspill??

Med hilsen
Tor Førde