Notater om europas-historie.net

Denne bloggen forteller om utviklinga av nettstedet www.europas-historie.net og lar interesserte delta i utviklinga ved å bidra med meninger og kommentarer.

Mitt foto
Navn:
Sted: Norway

Jeg er utdannet til cand.polit - har samfunnsvitenskapelig embetseksamen av høyere grad - og er så glad i bøker og historie at jeg prøver å skape en uavhengig levevei å arbeide med bøker på internett.

onsdag, mai 21, 2008

Maktens sener: Krig, penger og den engelske staten 1688-1783

En ny tekst er i dag 21. mai 2008 lagt ut på www.europas-historie.net. Den bygger på John Brewers bok "The Sinews of Power - War, Money and the English State, 1688-1783" som kom ut på Harvard University Press i 1988.

Boka forteller at fra England ble drevet ut av Frankrike ved slutten av Hundreårskrigen og fram til 1688 var England ei lite betydelig militær makt. Men etter 1688 og i det følgende århundret ble England både ei stormakt i europeisk målestokk og ei global stormakt. Det er beretningen om hvordan dette kunne skje John Brewer forteller. Det er beretninga om hvordan engelskmennene ble det hardest beskattede folk i Europa, og om hvordan Parlamentet ble krumtappen i stat og samfunn for å kontrollere staten og dens bruk av skattepengene.

Hilsen
Tor Førde
email: torforde@online.no