Notater om europas-historie.net

Denne bloggen forteller om utviklinga av nettstedet www.europas-historie.net og lar interesserte delta i utviklinga ved å bidra med meninger og kommentarer.

Mitt foto
Navn:
Sted: Norway

Jeg er utdannet til cand.polit - har samfunnsvitenskapelig embetseksamen av høyere grad - og er så glad i bøker og historie at jeg prøver å skape en uavhengig levevei å arbeide med bøker på internett.

torsdag, mars 30, 2006

Utsikter per 30. mars 2006

Jeg vil begynne med å takke de som har brukt de kommersielle tilbudene som finnes på www.europas-historie.net Etter at jeg uttrykte ønske om at leserne viet disse tilbudene større oppmerksomhet har jeg merket at en større del av leserne studere annonsene fra Google, og det har vært større salg av blekk og salget av bøker har tatt seg litt opp.

Planer framover:

Når jeg om ikke lenge er ferdig med å skrive om tysk historie vil jeg skrive noen oversiktskapitler om engelsk historie, før jeg fortsetter med serien om "De europeiske kolonirikene". Akkurat nå har jeg fire bøker om tysk historie som jeg har lånt gjennom biblioteket foran meg. Siden de skal leveres tilbake har de første prioritet. Disse fire bøkene er David Blackbourns nye bok "The Conquest of Nature"
og Conan Fischers bok "The Ruhr Crisis, 1923-24" og David F. Lindenfelds bok "The Practical Imagination" og Kathleen Thelens bok "How Institutions Evolve". Jeg kommer trolig ikke til å skrive grundige referat av alle disse bøkene, men jeg tror at jeg vil skrive kortere bokomtaler av mange bøker her på bloggen. Det inngår i planen min at jeg etterhvert vil legge ned ganske mye arbeid i bloggen for å prøve å utvikle den til et interessant nettsted for personer som er interessert i å lese om historie.

Jeg ønsker å fortsette å skrive om de europeiske kolonirikene snarest mulig, men samtidig har jeg en ambisjon om å gjøre et grundig arbeid med tysk historie og belyse den fra mange ulike synsvinkler før jeg forlater den. Det kommer daglig ut nye bøker om tysk historie slik at det ville være mulig fortsette å skrive om tysk historie i all framtid. Men jeg må bli ferdig, selv om stadig oppdager nye og interessante bøker.

Historieskrivinga om de europeiske kolonirikenes har vært i rask utvikling de siste tiårene, og mange nye synsvinkler og ny kunnskap er kommet til. Og det er dramatisk historie, så det blir spennende å ta fatt!

Jeg har de siste dagene samlet de fleste typene varer og tjenester som kan kjøpes over sidene mine på ei side for Kjøp og Salg. Jeg presenterer sida slik: Dersom www.europas-historie.net skal bli varig må det oppnå inntekt. Dersom du gjerne ser at www.europas-historie.net blir utviklet videre kan du gi ditt bidrag til det ved at du bestiller de reisene du foretar eller kjøper telleskrittene til telefonen din eller kjøper bøkene og datautstyret ditt gjennom dette nettstedet.
Sida er http://www.europas-historie.net/kjop.htm

Fram til nå er det ikke solgt en eneste reise gjennom nettstedet selv om det er mulig å få kjøpt billetter hos både Norwegian og NSB og Stenaline og DFDS og å handle hos reisebyrå over nettstedet mitt. Og det er heller ikke solgt telleskritt eller mobilabonnement. Så bli den første til å gjøre dette!

Hilsen
Tor Førdewww.europas-historie.net tar Google Analytics i bruk

Fra 31. mars 2006 begynner www.europas-historie.net å bruke Google Analytics. Årsaken er nysgjerrighet på hvilken informasjon dette gir.

Google har i forbindelsen med at Google Analytics blir tatt i bruk bedt om at jeg gjør det mulig for leserne å vite at Google Analytics blir tatt i bruk, og det bekjentgjøres her og på selve nettstedet under "Om www.europas-historie.net"


Dette Nettstedet bruker Google Analytics, som er en tjeneste for webanalyse levert av Google, Inc (”Google”). Google Analytics bruker “cookies” (informasjonskapsler), som er tekstfiler som plasseres på din datamaskin. Dette gjøres for å hjelpe nettstedet å analysere hvordan brukerne anvender seg av nettstedet. Informasjonen som cookien samler inn om din bruk (herunder din IP adresse) sendes til Google og lagres på selskapets servere i USA. Google vil bruke denne informasjonen for det formål å vurdere din bruk av nettsiden, lage rapporter til innehaveren av nettstedet om aktiviteten på nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på nettstedet og bruken av internett. Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter dersom det foreligger en rettslig plikt til dette, eller dersom slike tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke sammenstille din IP adresse med andre opplysninger Google måtte ha i sin besittelse. Du kan avvise bruken av cookies på din maskin ved å justere de nødvendige innstillingene på nettleseren din. Vær imidlertid oppmerksom på at om du gjør dette vil du kanskje ikke være i stand til å benytte nettstedets funksjonalitet i sin helhet. Ved å bruke nettstedet godtar du at Google behandler opplysninger om deg på den måten og for det formålet som er beskrevet ovenfor.”

Med hilsen
Tor Førde

mandag, mars 27, 2006

Ny tekst: Schlieffenplanen - myte eller virkelighet?

En ny tekst er skrevet ferdig. Det er et referat av Terence Zubers bok "Inventing the Schlieffen Plan - German War Planning, 1871-1914", utgitt i 2002 av Oxford University Press. Professor i krigshistorie ved Oxford, Hew Strachan, skriver at denne boka må føre til at alt som tidligere er skrevet om Schlieffenplanen må revideres.

Teksten er ferdig skrevet og blir lagt ut på www.europas-historie.net så snart jeg har lest korrektur på teksten, trolig onsdag 29.-fredag 31. mars.

Her følger en presentasjon av teksten:

Terence Zubers bok "Inventing the Schlieffen Plan - German War Planning 1871-1914" ble utgitt av Oxford University Press i 2002. Terence Zuber går i denne boka, som blir presentert i denne teksten, grundig gjennom tysk militærplanlegging, og kommer fram til at den Schlieffenplanen som vi tror at vi kjenner ikke eksisterte. Hew Strachan, som er professor i krigshistorie ved Oxford, skriver i fotnote 4, side 166, til kapittel 3: "The Western Front 1914" i "The First World War - Volume I: To Arms" som er første bind av det store verket han skriver om Første Verdenskrig at all eldre litteratur nå må revideres i lys av Zuber.

Terence Zuber var offiser ved de amerikanske styrkene i Tyskland. Mens han var der studerte han historie og tok doktorgrad i historie på studier av tysk militær planlegging før Første Verdenskrig. Det er dette doktorgradsarbeidet som han har utvidet til den boka som her blir referert. Terence Zuber går grundig gjennom alle militære øvelser som er dokumenter avviklet av den tyske generalstaben fra 1871 til 1914. Han finner ingen "Schlieffenplan", eller at det ble øvd på å gjennomføre en stor plan med noen likhet til det vi har brukt å forestille oss var Schlieffens plan. Zuber gjennomgår den litteraturen og de debattene som førte fram til at forestillinga om "Schlieffenplanen" oppstod.

Men han finner en Schlieffendoktrine. Den situasjonen som Schlieffen prøvde å sette den tyske hæren i stand til å mestre var en situasjon der både Frankrike og Russland sammen og samtidig gikk til angrep på Tyskland. De tyske styrkene ville være materielt og tallmessig svært underlegne. For å kompensere for dette måtte de samme tyske styrkene kunne settes inn i både øst og vest, og raskt sendes fra front til front med jernbane. De måtte også raskt kunne sendes mellom de ulike frontavsnittene på samme front. Og de kunne ikke nøye seg med å skyve fienden tilbake med frontalangrep, men de måtte ødelegge de fiendtlige styrkene som prøvde å trenge inn i Tyskland. Dette siden Tyskland ikke ville kunne utkjempe en utmattelseskrig, som ville oppstå dersom de tyske styrkene bare skjøv de fiendtlige styrkene tilbake. De tyske styrkene måtte bli overlegent mobile og manøvreringsdyktige og i stand til å utnytte de muligheten som ble oppdaget så raskt de ble oppdaget. Dette betydde at de måtte være villig til å ta risiko og at myndighet måtte være delegert ned til de kommanderende offiserene på lavere nivå, og at disse måtte være svært godt utdannet og trent.

Fienden skulle angripes i flanken og bakfra. Målet måtte være å rette angrepet inn mot fiendtlige styrkers tilbaketrekningslinjer, blokkere dem, og så angripe de fiendtlige styrkene fra mange kanter samtidig for å ødelegge dem. Schlieffendoktrinen var strategisk defensiv men taktisk svært offensiv. De tyske styrkene kunne ikke angripe langt inn i Frankrike eller Russland siden de måtte holde seg i nærheten av det tyske jernbanenettet for raskt å kunne sendes til andre fronter eller frontavsnitt.

Da Første Verdenskrig brøt ut ble denne doktrinen med stor virkning fulgt i øst, men i vest var det knapt en offiser som fulgte den. De franske og de tyske styrkene gikk omtrent samtidig til angrep mot hverandre, franske styrker trengte inn i tysk område i Lorraine før tyske styrker trengte inn på fransk område. Men i alle sammenstøt mellom tyske og franske styrker viste de tyske styrkene seg å være helt overlegne på taktisk plan, og vant alle kamper i manøvreringskrigen. De franske styrkene ble drevet på flukt. Og Moltke kunne ikke motstå fristelsen til å forfølge dem, mer eller mindre halseløst, langt inn i Frankrike. Dermed ofret han den overlegne mobiliteten til de tyske styrkene som var et grunnleggende element i Schlieffens doktrine. Zuber skriver at den tyske seieren i de innledende kampene var så overlegen at det så ut som om Tyskland hadde overfalt Frankrike, selv om franske styrker faktisk gjennomførte store angrep inn på tysk territorium før tyske styrker gjennomførte tilsvarende angrep inn på fransk territorium.

Da det begynte å bli snakket om skyld for nederlag på vestfronten kom den tyske generalstaben fram til at den ville legge skylda på tre personer som allerede var døde: Moltke som hadde vært generalstabssjef ved krigsutbruddet, Hentsch som hadde beordret tilbakretrekning av den tyske fronten ved Marne i september 1914, og Bülow som hadde kommandert andre arme. Dette ble gjort ved at det ble produsert en feilaktig versjon av Schlieffens planlegging basert på en tekst Schlieffen skrev etter at han ble pensjonist, en tekst og et tankeeksperiment som aldri hadde hadde vært eller ble grunnlag for noen krigsplan, og som følgelig verken Moltke eller noen andre hadde prøvd å følge. Denne fantasiplanen ble kalt for "Schlieffenplanen", og så ble Moltke anklaget for ikke å ha fulgt denne planen, og det ble påstått at dette var årsak til at de tyske styrkene ikke lyktes å vinne seier på vestfronten i 1914. Dermed gikk generalstaben og hærens overkommando skyldfri for ikke å ha fulgt Schlieffens doktrine på vestfronten. Zuber dokumenterer dette så grundig og detaljert at som nevnt skriver Hew Strachan at det må føre til at alt som er skrevet om "Schlieffenplanen" må revideres.

Zuber begynner boka si med å skrive at historien om tysk krigsplanlegging før Første Verdenskrig har vært dominert av "Schlieffenplanen". Den ble utviklet i et Denkschrift som var skrevet tidlig i 1906 av den nylig pensjonerte tyske generalstabssjefen grev Alfred von Schlieffen. Hensikten med planen skulle være å tilintetgjøre den franske hæren i et raskt enormt slag. Sju åttedeler av den tyske hæren skulle i følge denne planen settes inn mellom Metz og Aachen på den høyre vingen til den tyske fronten. Den siste åttedelen av den tyske hæren skulle vokte den venstre flanken i Lorraine mot franske angrep. Ingen styrker ville være i Øst-Preussen for å forsvare det mot russerne. Den høyre vingen ville sveipe gjennom Belgia og det nordlige Frankrike, og om nødvendig gå vest for Paris. De tyske styrkene ville skyve de franske styrkene foran seg mot sør, og etter hvert mot sørøst og kanskje opp mot den sveitsiske grensen. Et fransk angrep mot den venstre flanken til tyskerne ville ikke føre til noe resultat, men svekke de franske styrkene som stod mot den tyske frammarsjen.

Terence Zuber avslutter boka si med å skrive at han vil sette historien til tysk krigsplanlegging på et fast profesjonelt militært og historisk grunnlag, og det gir et nytt syn på hvordan den Første Verdenskrig brøt ut, og på spørsmålet om skyld for utbruddet av Første Verdenskrig.

Alle nye tekster vil bli presentert på denne bloggen, som også distribueres som RSS

Hilsen
Tor Førde

søndag, mars 19, 2006

Spørsmål om reaksjoner

Jeg har lagt ut tilbud om å selge tekstene i pdf-format for 5 dollar for stykket. Er denne prisen for høy? Når jeg ser på rytmen i bruken av sidene virker det som om de mest leses av studenter og elever siden denne rytmen så tydelig synes å følge undervisningsåret, og studenter og elever er ei gruppe som har lite penger. Dersom denne prisen er for høy er jeg villig til å sette den ned dersom det fører til økt salg. Jeg vil gjerne ha reaksjoner på dette, og forslag til hvordan jeg får økt salg!!

Hilsen Tor Førde

torsdag, mars 16, 2006

Nytt tilbud

I går ble jeg oppfordret om å legge ut tekster i et format som gjør det lettere å skriver ut tekstene. Og etter noen undersøkelser har jeg funnet at ved hjelp av "Pdf Create" kan jeg lagre tekster i pdf-format jeg vil nå selge tekster i pdf formatet - se www.europas-historie.net/betal.htm

Jeg har tenkt å ta 5 dollar per tekst. Dette er de samme tekstene som ligger gratis tilgjengelige på webstedet, men betaler man får man dem sammenhengende og uten annonser og altså i et format der det er lett å skrive dem ut.

Man kan også betale for et års adgang til alle tekstene på http://oppdatert.europas-historie.net/ Der ligger alle tekstene i html format uten annonser og uten å være oppdelte, og etter hvert kommer tekstene også til å være der i pdf format. Når man har betalt 50 dollar har man adgang til dette i et år. Man kan betale med Visa eller Paypal, og omregning og veksling foregår automatisk.

Akkurat nå arbeider jeg med å skrive referat av Terence Zaubers bok "Inventing the Schlieffenplan" som er om tysk krigsplanlegging i perioden 1871-1914. Referatet er trolig ferdig om to vekers tid.
Hilsen Tor Førde

tirsdag, mars 14, 2006

Takk!

Jeg vil takke for at lesere har gått inn via www.europas-historie.net for å kjøpe varer og tjenester den siste veka i større utstrekning enn vanlig. Jeg vil takke de som har kjøpt bøker fra amazons engelske bokhandel ved å gå gjennom sidene mine, og samtidig gjøre oppmerksom på at jeg får fem prosent også når det blir kjøpt andre bøker enn de som jeg har laget lenker til så sant kjøperen gikk til amazon via mine sider. En eller flere personer har kjøpt mange bøker om engelsk tenkning og kultur på 1500 og 1600 tallet ved å gå gjennom mine sider, og det takker jeg for siden det har gitt meg inntekt, og jeg oppfordrer alle lesere om å gå til amazon via mine lenker til amazon når de kjøper bøker derfra. Det samme gjelder for interenettbokhandelen Bokkilden - kjøpes bøker ved at kjøperen går via mine lenker til Bokkilden får jeg åtte prosent også når jeg ikke har direkte lenke til den boka som kjøpes.

Jeg vil også takke alle de som ber Telenor om å kontakte dem for samtale om bredband eller IP-telefon, siden det også gir meg inntekt, og for at det kjøpes blekk gjennom sidene mine. Og jeg vil oppfordre til at man bruker også andre av de tilbudene som sidene mine viser til.

Det er nødvendig at jeg oppnår inntekt fra disse websidene mine for at arbeidet med dem skal fortsette i all framtid. Og det burde være mulig siden det nå er flere tusen mennesker som bruker disse sidene, og antallet lesere vokser med 60%-80% årlig. Jeg kan love at oppnår jeg inntekt fra arbeidet med å skrive om historie på internett kommer arbeidet til å fortsette, men oppnår jeg ikke inntekt vil dette arbeidet før eller siden stoppe opp.
Hilsen Tor Førde

mandag, mars 13, 2006

Teknisk informasjon

Først vil jeg nevne at det kan være en fordel å ha en leser for RSS for det gjør det svært enkelt å følge med i det som skrives her om utviklinga av www.europas-historie.net siden jeg her vil poste informasjon om nye artikler og annet. Den mest brukte browseren, Microsofts Internet Explorer, får innebygget leser for RSS i neste versjon, versjon sju som kommer i løpet av inneværende år. Men allerede nå har f.eks Opera innebygget leser for RSS. Opera kan hentes fra www.opera.com. Eller man kan laste ned Firefox som det er link til på www.europas-historie.net og installere Sage som er en utvidelse av browseren som leser RSS.

Søndag 12. mars foretok jeg noen tekniske endringer ved websidene på www.europas-historie.net. Det skyldes at jeg så på dem i Firefox, og de så ikke ut som jeg er vant til å se dem i Internet Explorer. Mellomrommene mellom avsnittene i tekstene var nesten borte når Firefox viste tekstene. Det jeg da gjorde var at jeg gikk til fila europas-historie.css som bestemmer hvordan tekstene skal vises. Der er det ei avdeling som kan brukes til å fastsette hvordan avsnitt vises. Det eneste jeg har brukt denne avdelinga til fram til nå er å fastsette at avsnittene skal begynne med en stor og rød bokstav som er litt innrykket, siden jeg synes at dette er litt stilig og pynter opp. Nå la jeg informasjon inn i denne avdelinga som forteller browseren at det skal være mellomrom rundt avsnittene, og Firefox viser nå tekstene på en måte som jeg er fornøyd med. Internet Explorer viste automatisk et mellomrom av høvelig størrelse mellom avsnittene uten at jeg trengte å fastsette størrelsen på dette bare ved at jeg la inn koden for mellomrom/avsnitt.


Jeg bruker wordpad for å skrive tekstene, og alt av kode skriver jeg manuelt. Det betyr at det kan hende at jeg gjør skrivefeil. Jeg har oppdaget at det har hendt at jeg har gjort feil som har ført til at tekster ikke har kunnet leses i sin helhet. Alle tekstene har nederst referanse til de bøkene som teksten bygger på og navnet mitt og informasjon om at de inngår i europas.historie.net. Dersom det ikke er mulig å lese en tekst så langt vil jeg gjerne bli informert om dette slik at jeg kan rette på det!!
Hilsen Tor Førde

onsdag, mars 08, 2006

Det Tyske Keiserrikets Nye Historie

En ny tekst om tysk historie er blitt lagt ut på www.europas-historie.net den 8. mars. Her er hovedpunktet i teksten:

Oppgaven min nå er å avslutte serien med tekster om tysk historie, og jeg vil at denne serien skal være oppdatert med de betydelige endringer i synet på tysk historie som måtte finnes. Er tysk historie blitt forandret de siste årene?


Ja, i løpet av de siste 15-20 årene er synet på Det Tyske Keiserrikets historie (1871-1918) blitt sterkt forandret. Man regner at denne forandringene ble innledet med David Blackbourns og Geoff Eleys bok "The Peculiarities of German History - Bourgeois Society and Politics in Nineteenth-Century Germany", som kom ut i 1984 og er referert på www.europas-historie.net i teksten "Tysk Histories Egenart 1848-1914". Deretter har det fulgt en strøm av grundige og inngående studier av det tyske keiserrikets historie som fullstendig har endret synet på den. Fram til 1985 var synet på det tyske keiserrikets historie dominert av Sonderweghypotesen. Den fortalte at det tyske keiserriket hadde vært mer autoritært, føydalt og militaristisk enn for eksempel England og Frankrike, og derfor ikke i stand til å utvikle et liberalt demokrati, og derfor lå veien åpen for nazismen da den store krisen kom rundt 1930. Den normale utviklingen som burde ha vært fulgt var den som hadde foregått i England. I de siste ti årene har det kommet mange studier som setter dette fullstendig på hodet og som peker på at det mest avanserte, kreative og dynamiske landet i Europa var det tyske keiserriket, og at det var mindre krigersk og militaristisk enn de landene som Sonderweghypotesen pekte på som idealene. Niall Ferguson, som er professor i historie ved Harvard og har vært professor ved Oxford skriver at det ville ha vært bedre at Tyskland vant Første Verdenskrig enn at det gikk som det gikk, og Margaret Lavinia Anderson, som er professor i historie ved Berkeley i California, sammenlikner demokratiet i England med demokratiet i det tyske keiserriket og finner at på de punktene der hun foretar sammenligninger var det tyske keiserriket mer demokratisk enn England. Og flere og flere peker på at dersom man søker en modell for den utvikling som faktisk har foregått og foregår i Europa så er modellen å finne i Tyskland, og ikke i de landene som ble framstilt som modeller for det normale i Sondeweghypotesen.


Dette er den største forandringen i tysk historie i de siste årene, og om den og om arbeidet med å framstille den kan du lese mer i teksten "Det Tyske keiserrikets nye historie", som ligger på nettstedet www.europas-historie.net.

Det er mulig å kommentere tekstene og å komme med andre synspunkter eller spørsmål her på bloggen.

Til slutt vil jeg minne om at øverst på de annonsene for bøker som er å finne inne i tekstene er det et søkefelt der du kan søke etter alle de bøkene som du ønsker å kjøpe!!