Notater om europas-historie.net

Denne bloggen forteller om utviklinga av nettstedet www.europas-historie.net og lar interesserte delta i utviklinga ved å bidra med meninger og kommentarer.

Mitt foto
Navn:
Sted: Norway

Jeg er utdannet til cand.polit - har samfunnsvitenskapelig embetseksamen av høyere grad - og er så glad i bøker og historie at jeg prøver å skape en uavhengig levevei å arbeide med bøker på internett.

torsdag, februar 23, 2006

Hvem leser europas-historie.net?

23. februar 2006. I dag var nettstedet ned fra klokka 9.45 til klokka 16.00. Normalt er det flere sideoppslag hvert minutt i denne perioden, men i dag var det ingen sideoppslag. Det er svært sjelden at nettstedet er nede så lang tid som dette, selv om det hender at det er nede i noen minutter.


Hvem leser europas-historie.net? Det er et klart mønster for når europas-historie.net blir lest, og dette kan kanskje fortelle noe om hvem som leser tekstene om historie. Trafikken følger studieåret slik at i den perioden der studenter er mest opptatt med å skrive oppgaver er det størst trafikk, og det er fra siste del av januar og fram til påske. Fra påske og fram til sommerferien er trafikken per dag bare 60% av det den var mellom siste del av januar og påsken. Når ferien kommer ved St Hans faller trafikk drastisk og holder seg svært lav fram til den langsomt begynner å stige ved månedsskiftet juli/august. Deretter blir det stadig større trafikk til nettstedet fram til ut i november, med en liten nedgang i haustferien. Trafikken er stor helt fram til ei vekes tid før jul, og etter jul tar den seg raskt opp igjen, og i februar blir den mellom 10% og 25% større enn det høgste nivået før jul.
I inneværende veke har det vært vinterferie for skolene på Østlandet, og trafikken har vært 30% mindre enn i de foregående vekene i februar.

Som nevnt i en annen post har trafikken til europas-historie.net økt med mellom 60% og 80% hvert år. Nå i februar i år et det omkring 4.300 unike brukere per veke av dette nettstedet, og gjennomsnittlig foretar de tre sideoppslag hver.

I studieåret begynner arbeidsveka for leserne av dette nettstedet sent søndag ettermiddag. Søndagene er stille fram til klokka 17.00, men klokka 18.00 er det stor trafikk til nettstedet med flere sideoppslag i minuttet, og dette trafikknivået holdes til klokka 23, og fra midnatt til klokka 8.00 mandag morgen er det ganske stilt. Men så tar trafikken seg sterkt opp, og det er stor trafikk helt fram til klokka 22.00, men noe lavere trafikk ved lunsjtid (klokka 11.00-12.00), og om ettermiddagen, men med større trafikk fra klokka 19.00 til 21.00.

Både mandag, tirsdag, onsdag og torsdag er det stor trafikk fra klokka 8.00 og helt til klokka 22.00. Men på fredag er det bare stor trafikk om formiddagen. Leserne tar helg ganske tidlig, etter klokka 14.00 på fredager er det ganske stilt, men leserne begynner arbeidsveka tidlig, allerede på søndag ettermiddag, og de har lange arbeidsdager. Lørdag er det liten trafikk, det er alltid dagen med færrest sideoppslag.

Dette trafikkmønstret tyder på at leserne i stor grad er studenter, og flittige studenter siden arbeidsdagene deres er så lange og siden de begynner arbeidsveka allerede på søndagen. Hvem andre har ei arbeidsveke som dette? Dessuten tyder trafikkmønstret på at de tekstene som ligger her brukes i arbeidssammenheng siden trafikken er så liten når det er ferie og fritid.

tirsdag, februar 21, 2006

Notater om europas-historie.net

Notater om europas-historie.net

Vel, nå er jeg i ferd med lære å bruke denne bloggen. Jeg vil snart være ferdig med å skrive om tysk historie, og vil da fortsette med å skrive om de europeiske kolonirikene. Jeg vil der fortsette med å skrive om det spanske imperiet, og følge dets utvikling til Bolivar på begynnelsen av det nittende århundret. Deretter vil jeg kort skrive om det portugisiske imperiet, før jeg fortsetter med det britiske imperiet. Mens jeg arbeider leser jeg stadig og søker etter nye bøker, og det kan derfor hende at jeg endrer planer når som helst siden jeg når som helst kan oppdage nye og mer interessante tema og muligheter.

Første Notater

Hallo!

21. februar 2006, og jeg begynner å skriver denne bloggen sidene jeg ønsker å fortelle om hvordan jeg arbeider med europas-historie.net, og gi leserne mulighet til å komme med reaksjoner. Dessuten er jeg ny som bruker av dette programmet, og må derfor regne med at jeg kanskje ikke helt finner fram de første dagene.

Det har vært stadig framgang i arbeidet med europas-historie.net i det mengden tekster har økt og antallet lesere har økt enda sterkere. Jeg begynte å skrive med omtrent ingen lesere, men i løpet av de årene som er gått har antallet lesere økt med mellom 60% og 80% hvert år, og det er så mye at dersom det fortsetter i en del år framover vil dette nettstedet kunne bli til noe, og dersom jeg fortsetter å skriver skulle jeg også tro at antallet lesere vil fortsette å vokse.

For å kunne gjøre dette arbeidet leser jeg mange bøker, og svært mange bokanmeldelser. Jeg leser jevnt over flere anmeldelser av nye bøker om historie hver dag. Og mange av bøker er så interessante at jeg ville kunne ønske å lese dem og fortelle om dem. Jeg kan tenke meg blant annet å bruke denne bloggen til å fortelle om interessante bøker som jeg leser om, men der jeg får ikke tid til å lese selve boka. Og om interessante bøker som jeg leser, men ikke får skrevet om ellers.


Dessuten ønsker jeg å tjene penger på dette. Derfor vil oppfordre alle som liker å lese det som skrives her om å kjøpe bøker over sidene her, eller blekk etc. Det er den beste måten å sikre at jeg fortsetter å skrive - det er så mange tusen lesere innom disse sidene i veka at dersom de som leser stoffet her kjøpte de bøkene som de kjøper, eller blekk til skriverne sine her, så ville jeg ha ei inntekt, og da vil jeg med sikkerhet fortsette å skrive i mange år framover.


De bøkene som jeg har foran meg nå og som jeg kommer til å bruke til å skrive flere tekster er Hew Strachans store "The First World War" - bind I: "To Arms", og Margaret Lavinia Andersons "Practicing Democracy" og Terence Zaubers "Inventing the Schliffen Plan".

Man vil se at det er mulig å komme med kommentarer, og det vil jeg sette pris på!