Notater om europas-historie.net

Denne bloggen forteller om utviklinga av nettstedet www.europas-historie.net og lar interesserte delta i utviklinga ved å bidra med meninger og kommentarer.

Mitt foto
Navn:
Sted: Norway

Jeg er utdannet til cand.polit - har samfunnsvitenskapelig embetseksamen av høyere grad - og er så glad i bøker og historie at jeg prøver å skape en uavhengig levevei å arbeide med bøker på internett.

lørdag, mai 13, 2006

Nye tekster er publisert, og planer for det videre arbeidet


Flere tekster i serien "Oversikt over Englands historie" er lagt ut på www.europas-historie.net, og serien er nå kommet fram til året 1837. Det vil komme enda noen flere tekster i denne serien.

Planer for det videre arbeidet:
Nå denne serien er fullført vil jeg fortsette med å skrive om Englands historie fra 1688. Som nevnt har jeg tenkt å skrive om den industrielle revolusjonen, men før jeg begynner å skrive om den vil jeg skrive referat av noen andre bøker. Akkurat nå leser jeg John Brewers bok "The Sinews of Power - War, Money and the English State, 1688-1783". Den forteller om hvordan den engelske staten fikk "muskler". I 1688 hadde England i mer enn to hundre år vært en periferi i Europa, et forholdsvis ubetydelig land i europeisk sammenheng som knapt deltok i den europeiske politikken. Men så i løpet av 70 år ble England ei internasjonal stormakt som var en dominerende aktør ikke bare i Europa, men også i Asia, Afrika og Amerika. Denne boka av John Brewer forteller om bakgrunnen og forutsetninger for at dette kunne skje. Den engelske staten fikk muskler ved at den ble i stand til å skattlegge det rike engelske samfunnet. Fram til 1688 hadde England bare i liten grad vært i stand til å føre utenrikspolitikk siden den engelske staten manglet inntekter. Parlamentet ville ikke bevilge penger til kongene, og uten rett til å kreve inn skatt hadde kongemakta, staten, for liten inntekt til å kunne spille en betydelig internasjonal rolle. Men etter 1688 ble det etter hvert utviklet et samarbeid mellom Parlamentet og staten som gjorde Parlamentet villig til å bevilge store inntekter til staten, og det engelske samfunnet var svært rikt og i stand til å betale svært store skatter, og i løpet av kort tid ble England forvandlet fra å være en internasjonal ubetydelig til ei dominerende stormakt.

Det er sannsynlig at jeg også kommer til å skrive referat av E. A. Wrigleys bok "Poverty, Progress and Population". Wrigley nevnes ofte som den ledende historikeren i studiet av den engelske befolkninga i denne perioden, og denne boka forteller om den engelske befolkningas utvikling på 1700-tallet, og også om det engelske samfunnets evne til å betale skatt.

Bruce Lenmans bok "Britain's Colonial Wars 1688-1783" forteller om ei side ved framveksten av England som internasjonal stormakt, og denne boka er jeg også i ferd med å vurdere å skrive referat av.

0 Comments:

Legg inn en kommentar

<< Home